Michal Šulek - AUTOČERNÝ - Veľkoobchod a maloobchod s autobatériami VARTA. Predaj náhradných dielov, doplnkov a príslušenstva.
špeciálna ponuka
ID - Charger 15 (12V) !!!AKCIA!!!
Príves Agados HANDY-20 (206 x 110 x 30cm) !!!AKCIA!!!
I-Charger 9,0 (12V) !!!AKCIA!!!
Svetlo Pongratz multipoint PRAVÉ - čierne
Oporné kolečko s držiakom
Leader Fox LOTUS zelený rám 17
LED pracovný reflektor hranatý 12-24V (max7960)
Leader fox LOTUS Biely rám 17
Leader Fox LOTUS Čierny rám
Nosič bicyklov Hakr TRIP 3 na ťažné zariadenie
Elektrobicykel Agogs CITYLINER Easy s XL batériou
Elektobicykel AGOGS SILVERGO s XL batériou 36V/14,5Ah 522Wh
Nosič bicyklov ATERA STRADA SPORT M2 na ťažné zariadenie
Nosič bicyklov ATERA STRADA SPORT M3 na ťažné zariadenie
Elektrický bicykel Agogs MAX 36V/19,2Ah (mod.2017)

AKO NAKUPOVAŤ:

Objednanie tovaru cez e-shop:

- je možné bez registrácie (adresu a údaje vyplňujete až na konci objednávky v košíku)
 
Ak sa Vám stránka nesprávne zobrazuje

Pravdepodobne máte zastaralý internetový prehliadač.

Doporučujem si nainštalovať  minimálne Explorer 8  alebo Mozilu Firefox.
 
Aká batéria je vhodná do môjho auta? :

Ak si neviete vybrať správnu batériu pre Vaše vozidlo:

A.)  Pošlite nám e-mail (klik TU) s Vašou otázkou alebo zatelefonujte – radi Vám poradíme.
 
 
 
 
DODANIE TOVARU

1.  Osobný odber

Vybratý tovar si môžete prevziať osobne na našej prevádzke v Trnave počas otváracích hodín.
 
alebo
 
2. Autobatérie zasielame BEZLATNE v rámci celého SLOVENSKA

BEZPLATNÝ DOVOZ autobatérií v rámci Trnavy a okolia do cca 20km zabezpečujeme vlastnými vozidlami. Tovar je rozvážaný najneskôr nasledujúci pracovný deň od potvrdenia objednávky, alebo podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.

Vzdialenejšiu prepravu autobatérií zabezpečujeme BEZPLATNE v spolupráci s prepravnou spoločnosťou, ktorá Vám batériu doručí do 24-48hod. (cez pracovné dni).
 
3. Všetok ostatný tovar - zasielame prepravnou spoločnosťou na dobierku.
Tovar sa zasiela na dobierku (platba pri preberaní tovaru). K cene tovaru uvedenej na stránke sa pripočíta poštovné (prepravné) podľa cenníka prepravcu. 
Poštovné taktiež neúčtujeme pri odjednaní viacerých druhov tovaru, ak aspoň jeden z objednaných tovarov je označený ako BEZPLATNÉ ZASLANIE. 
Kompletná cena vrátane prepravy sa zobrazí v košíku pri konci objednávky pri zvolení spôsobu zaslania. Kupujúci má možnosť zvoliť si viaceré spôsoby dodania tovaru. Dobierkou cez kuriera (dodanie cca do 24hod), poštou (max. od 3 dní), alebo osobný odber. Pri batériach: osobný odber alebo doprava zdarma.
 
OBCHODNÉ PODMIENKY:

0. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákazník (kupujúci) vyplnením resp. potvrdením registrácie v tomto e-shope (www.autocerny.sk) dáva súhlas na spracovanie poskytnutých (zadaných) osobných údajov. Túto skutočnosť rovnako potvrdzuje svojím súhlasom s obchodnými podmienkami pri ukončovaní každej objednávky v tomto e-shope.

Predavajúci (prevádzkovateľ e-shopu) sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje zákazníka  a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú len osobné údaje zákazníka nutné na doručenie objednaného tovaru, poskytnuté prepravcovi.

Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o vymazanie jeho osobných údajov, čím automaticky ruší svoj súhlas na spracovanie jeho údajov. Toto oznámi prevádzkovateľovi e-mailom a prevádzkovateľ je povinný vykonať výmaz všetkých registračných údajov zákazníka podľa svojich možností v čo najkratšej možnej dobe.  

 

1. VYMEDZENIE POJMOV

Predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu www.autocerny.sk

Kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

Tovar - Produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.autocerny.sk

Objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru.

 

2. OBJEDNÁVKA

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode (ďalej len e-shop), prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami e-shopu. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, t.j. kúpnej zmluvy.

Pri vysokej sume alebo veľkom množstve objednaného tovaru má predávajúci právo požadovať zloženie zálohy na objednaný tovar. (toto sa využíva len vo výnimočných prípadoch alebo špecialnych tovaroch - pre bežné nakupovanie je toto bezpredmetné). Po dohode s kupujúcim mu bude vystavená predfaktúra (zálohová faktúra) na dohodnutú sumu zálohy ktorú následne bankovým prevodom prevedie na účet predávajúceho.

Potvrdenie objednávky a informácia o termíne odoslania bude kupujúcemu oznámená e-mailom alebo telefonicky. V prípade ak je tovar vypredaný alebo sa nenachádza na sklade v požadovanom množstve bude táto skutočnosť rovnako oznámená kupujúcemu  spolu s orientačným termínom realizovania jeho objednávky.

 

3. DODACIE PODMIENKY (Spôsob zaslania)

a.) Objednávky na tovar potvrdené z našej strany do 12:00 a nachadzajúce sa na sklade firmy sú podľa možností odosielané ešte v ten istý deň, najneskôr však do 1-2pracovných dní.

b.) Doručenie tovaru po odoslaní resp. prevzatí dopravcom na doručenie je podľa zvoleného spôsobu zaslania 24 až 72 hod.

c.) V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti informovať e-mailom alebo telefonicky.

d.) Miesto odberu, resp. dodacia adresa je stanovená kupujúcim pri objednávke tovaru. za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (faktúru) prípadne záručný list pokiaľ to povaha tovaru vyžaduje.

e.) Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré uviedol v objednávke. O termíne dodania je predávajúci povinný informovať kupujúceho e-mailom alebo telefonicky.Ak kupujúci odmietne tovar prevziať od kuriera alebo bude potrebné dodávku opakovať viac ako 2x z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v objednávke, všetky náklady s tým vzniknuté, hradí kupujúci podľa platného cenníka prepravcu.

 

4. POPLATKY ZA PREPRAVU:

Poplatky za prepravu sa zobrazujú pri ukončení  objednávky "v košíku" po zvolení si spôsobu dodania. Cena  je automaticky prerátaná a jasne zobrazená v políčku na to určenom.
Na batérie a niektoré druhy vybraných tovarov sa dopravné neúčtuje. Tieto tovary tú vždy viditeľne označené ako "DOPRAVA ZDARMA".

Taktiez prepravu neúčtujeme pri objednaní viacerých druhov tovaru ak najmenej jeden z nich je označený ako DOPRAVA ZDARMA.

V súčasnosti do ZARHANIČIA  tovar neposielame.

 

5. ZÁRUKA

Ak nie je na dodacom liste, faktúre alebo záručnom liste uvedené inak , je záruka na výrobné vady vždy 24mesiacov. Záručná doba začína dňom vystavenia daňového dokladu alebo dňom uvedeným na záručnom liste, a predlžuje sa o dobu, cez ktorú je výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru za iný kus (prípadne typ) sa záručná doba predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamačnom jednaní. Kupujúci dostane reklamačný protokol, kde bude uvedené nové výrobné číslo. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe tohto reklamačného protokolu.

Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť resp. oznámiť reklamáciu u predajcu a to ihneď po zistení závady.

Kupujúci má právo uplatniť si u predajcu záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, vzťahuje sa na ne záruka bol kúpený u predajcu a je v záručnej dobe.

 

6. NÁROK NA UPLATNENIE ZÁRUKY ZANIKÁ

v nasledujúcih prípadoch:

- pri mechanickom poškodení vzniknutým noepatrnou manipuláciou

- opotrebenie výrobky a jeho častí, spôsobené jeho bežným používaním

- ak vypršala u tovaru záručná doba pred dňom uplatnenia reklamácie

- neodbornou inštaláciou, zachádzaním, obsluhou, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar

- tovar bol poškodený živlami

- tovar bol poškodený nevhodne zvolenou alebo zanedbanou údržbou.

- porušením pokynov uvedených v záručnom liste.

 

 PRE BATÉRIE EŠTE PLATÍ AJ že:

- Záruka zaniká pri nedodržaní predpisov na skladovanie, prevádzku a ošetrovanie autobatérie, v prípade jej mechanického poškodenia a nevzťahuje sa na vady spôsobené vadným elektrickým zariadením motorového vozidla. Záruka tiež zaniká pri zistení cudzej látky v elektrolite ktorá nezodpovedá norme.

- Záruka sa nevzťahuje ani na batériu, ponechanú vo vybitom stave kedy dochádza k zasulfatovaniu elektród. Ak batéria slúži v režime v ktorom bola extrémne namáhaná (prebíjaním, cyklickým zaťažovaním,...) môže jej životnosť skončiť i pred uplynutím záručnej doby, bez toho, že by túto skutočnosť zavinil výrobca. Ani na takýto prípad sa záruka nevzťahuje.

 

7. STORNO OBJEDNÁVKY

a.) Kupujúci má právo stornovať objednávku a to do 11:00 hodiny dňa určeného na odoslanie objednaného tovaru. e-mailom na adresu: autocerny@autocerny.sk - predmet správy označiť ako STORNO OBJEDNÁVKY č....., zadať stručný popis objednaného tovaru, svoje meno,adresu a telefón.

b.) STORNO po 11:00 hodine v deň odoslania tovaru: v tomto prípade, ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy a tovar je už odoslaný musí pri doručení tovaru odmietnuť prevzatie od prepravcu. Predávajúci je v tomto prípade oprávnený si účtovať náklady spojené s odoslaním a prepravou balíka podľa cenníka prepravcu od kupujúceho.

c.)V prípade že kupujúci zaplatil už určitú časť kúpnej ceny  je predávajúci povinný mu túto časť v lehote do 7 pracovných dní vrátiť bankovým prevodom na bankový účet udaný kupujúcim. Pre prípad uvedený v bode b.) tohto článku je predávajúci oprávnený znížiť vrátenú sumu o vzniknuté náklady s odoslaním a vrátením tovaru. (Platí aj pre tovary označené ako bezplatné zaslanie)

d.) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť bez udania dôvodu, alebo aj v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce údaje alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena.V takom prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky zo strany predávajúceho si predávajúci neúčtuje kupujúcemu poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil kúpnu cenu alebo jej časť predávajúcemu je tento povinný zaplatenú sumu vrátiť kupujúcemu bankovým prevodom do 7 pracovných dní od zrušenia objednávky.

 

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 a.) kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť do 7 dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledovné podmienky:

- zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr a to písomne e-mailom na: autocerny@autocerny.sk, kde uvedie dôvod odstúpenia, stručný opis výrobku, meno, adresu a telefón, číslo faktúry.

- po dohode s predajcom zašle kupujúci tovar doporučene a poistený, nie však na dobierku !!!

- Použitý tovar nie je možné vrátiť.Predajca prevezme iba nepoškodený a nepoužitý tovar a zaväzuje sa vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku nákladov spojených s realizáciou objednávky do 7 pracovných dní od odstúpenia zmluvy resp. doručenia tovaru späť predajcovi.

b.) V prípade že kupujúci odstúpi od zmluvy v lehote uvedenej v boda a.) tohto článku zmluvy a doručí predávajúcemu tovar ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapäčatenom pôvodnom obale a nie je poškodený, alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu zníženú o náklady za prepravu a realizáciu objednávky toto platí aj pre tovar označený ako "doprava zdarma". V lehote do 7 prac. dní predajca uhradí bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho zaplatenú sumu za tovar zníženú o náklady na odoslanie tovaru.

c.) V prípade, že kupujúci nesplní povinnosť uvedenú v bode 8 a.) techto odchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveń má nárok na úhradu nákladov, spojených s prípadným opätovným odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.